3.3.2016

Družiny

Píše se září 2004 a v Pohořelicích vzniká první družina, která má název Sokoli. Zakládá ji učitel zeměpisu a dějepisu Tačud (Oldřich Vybíral), který se také zasloužil o založení skautingu v Pohořelicích.

Na podzim 2006 k družině Sokolů přibývá další družina, Tygři, kterou vede Puk (Stanislav Homola). Bohužel tato družina neměla dlouhého trvání a existovala zhruba rok.

V lednu 2007 vzniká další nová družina pro vlčata a světlušky. Má název Žabky a vede ji Terka (Tereza Černá) a Sprinterka (Veronika Nešpůrková). Tato družina fungovala dva roky a v září 2008 se rozdělila na dvě samostatné družiny – Modrou šestku pro světlušky a Zelenou šestku pro vlčata. Modrou šestku vedla Terka s dnes již bývalým členem Švejkem (Martin Kurzweil). Zelenou šestku založili Tačud a Gábi (Petr Maršálek). Obě družiny fungují až do roku 2011, kdy se Zelená šestka přejmenovává na Pandy a přebírá ji Strýc Pepin (Tomáš Hartman) společně s novým rádce Vratočučem (Jakub Kudrna). Ve stejném roce dorůstají děvčata z Modré družiny světlušek do věku skautek a všechny přechází do družiny Sov stále pod vedením Terky.

Následující září roku 2012 dorůstají do věku skautů i vlčata, jelikož by nenaplnila celou družinu, dochází ke sloučení skautek a skautů do družiny Sokolů, kterou vede Terka.

V roce 2013 se obnovuje družina světlušek pod novým jménem Berušky. Družinu vedou mladé rádkyně Ádry (Adriana Vítková) a Čtvereček (Karolína Vašutová). Ve stejnou chvíli se začíná Vratočuč věnovat studiu, k družině Pand přichází nová posila a vedou ji Strýc Pepin a Pádlo (Jan Kříž). Následující rok je již Pepin také naplno vytížen studiem a prací, že se již nemůže věnovat vedení. Družinu tedy zcela převzali mladí rádci Pádlo a Pavel Hulman.

V září 2015 stále funguje družina skautů a skautek Sokoli a družina vlčat Pandy pod stejným vedením. Existující družina světlušek Berušky se otevírá i pro chlapce a mění svůj název na Surikaty. Vede ji Ádry s novou mladou podrádkyní Aduš (Adéla Blovská). Ovšem díky velkému počtu nováčků oddíl zakládá novou družinu, která nese název Kapři. O její založení se zasloužil Pádlo, který ji také společně s Gábim vede.

V roce 2016 se všechny 4 družiny udržely, jejich vedení zůstalo stejné i počet členů v nich se podobal roku předchozímu. Oddíl si tedy drží stabilní členskou základnu.

V roce 2017 se oddíl opět rozrůstá, a tak v souvislosti s tím oddíl zakládá dvě nové družiny. Družinu pro mladší skauty (děti 5 – 6. třída) s názvem Jeleni a družinu pro benjamínky (děti 0. – 1. třída) s názvem Lvíčata. Mění se také vedení všech družin. Nejprve tedy Sokoli. Jejich vedení se ujímá nový mladý rádce Patrik (Patrik Hájek), vedení Jelenů se ujímá vůdkyně oddílu Terka. Novou družinu benjamínků si na svá bedra bere Pádlo, společně s novým podrádcem Cyrilem (Metoděj Dubš), družinu Kapři vede také Pádlo s novým podrádcem Olivandrem (Oliver Švec). Družinu Pand vede Pavel společně s novým podrádcem Hrochym (Jan Effenberger). Družina Surikaty má úplně nové vedení. Ádry už bohužel nemá na vedení dostatek času, a proto přebírá vedení Gábi.

Oddíl má tedy na začátku roku 2018 celkem 6 družin, které sdružují přes 55 členů.

V září 2018 oddíl opět sílí jak počtem nováčků, tak i počtem vedoucích, kteří již dosáhli věku, kdy mohou vést, a proto se opět mění vedení družin. Kapry vede Jan Kříž (Pádlo) a Jan Effenberger (Hrochy), Pandy má na starost Pavel Hulman a Metoděj Dubš (Cyril), Surikaty vede Adéla Blovská (Aduš) společně s Oliverem Švecem (Olivanderem) Sokoli stále vede Patrik Hájek a pomáhají mu Matěj Třasák (Piko) s Olivanderem, družinu Jelenů vede nový vůdce oddílu Petr Maršálek (Gábi) s podrádcem Ondřejem Hlavinkou (Mauglím). Družina Lvíčat v tomto roce nefunguje, protože děti už dorostly věku družin Pand a Surikat. V tomto roce také funguje nový roverský kmen Fénix, který sdružuje vedení oddílu.

Na začátku roku 2019 má oddíl 5 fungujících družin a 1 roverskou, která sdružuje vedení oddílu.

V září 2019 oddíl opět skóruje a přibírá velký počet nováčků. Daří se mu, a proto opět otevírá družinu pro nejmenší Lvíčata, kterou vede Hanka Mánková, Markéta Hartmanová, Hanka Kubíková a později i nová členka našeho oddílu Kateřina Černá (Nuty). Družina Kapři má nové vedení, a to Jana Effenbergera (Hrochyho) společne s Oliverem Švecem (Olivanderem). Pandy vede Metoděj Dubš (Cyril) a Martin Vrbka, Jeleny Matěj Třasák (Piko) a Ondřej Hlavnika (Mauglí), Surikaty Adéla Blovská (Aduš) a Milan Vašuta a konečně naši nejstarší družinu Sokoli vede Patrik Hájek společně s Adamem Limberským (Limbou).  Také funguje roverský kmen Fénix, sdružující všechny vedoucí z oddílu.

Oddíl tedy nyní čítá celkem 6 družin pro děti od 4 do 15 let a jeden roverský kmen, který sdružuje vedení oddílu.

Jan Kříž – Pádlo