22.2.2014

O oddílu

První skautská družina Pohořelického oddílu byla založena učitelem dějepisu a zeměpisu Oldřichem Vybíralem, který vedl původně dějepisný kroužek a posléze nadšené kluky pozval do skautského hnutí. V roce 2004 vznikla družina Sokolů, která patřila do oddílu ve Vranovicích.

Členská základna se rozrůstala a roku 2009 založili členové družiny vlastní skautský oddíl v Pohořelicích. Roku 2012 měl oddíl málo členů a proto se všichni skauti registrovali pod oddílem ve Vranovicích. Po letních prázdninách oddíl opět zesílil a na začátku roku 2013 došlo k obnovení oddílu.

Oddíl od ledna 2014 registruje 28 členů, z toho 22 ve věku do 15 let. V oddíle fungují tři skautské družiny – družina skautů a skautek Sokoli (chlapci a dívky od 5. do 9. třídy), družina vlčat Pandy (chlapci od 1. do 4. třídy) a nově od září družina světlušek Berušky (dívky od 1. do 4. třídy). Starší členové se podílí na vedení družin a oddílu.

Následující rok v září dochází ke změnám v družinách. Nezměněná zůstává družina Sokoli a Pandy. Družina Berušek se mění ve smíšenou družinu a přejmenovává se na Surikaty. Zájem o skauting byl však tak velký, že se zakládá nová družina vlčat a světlušek Kapři. V září 2016 setrvávají družiny ve stejné podobě a každá čítá 12-13 dětí.

Během školního roku 2016/2017 zaznamenal náš oddíl opět přírůstek nováčků, a tak v září roku 2017 otevírá 2 nové družiny. Družinu Lvíčata pro nejmladší členy oddílu – benjamínky (dívky a chlapci 0. – 1. třída) a družinu Jeleni pro mladší skauty (chlapci 5. – 6. třída). V současné době má tedy oddíl celkem 6 fungujících družin, které sdružují více než 50 dětí z Pohořelic a okolí. 

Ve školním roce 2019/2020 náš oddíl čítá celkově 6 družin pro děti ve věku od 4 do 15 let a roverský kmen, který sdružuje vedoucí z oddílu. Celkově náš oddíl čítá téměř 90 členů.

Napsat komentář