3.3.2016

Surikaty

Družina Surikaty vznikla z původní družiny světlušek (Berušky), kterou nejdříve vedla Ádry (Adriana Vítková) a Čtvereček (Karolína Vašutová). Později však Čtvereček přestala mít čas na vedení a tak v roce 2014 vedla Ádry družinu sama. Družina měla v roce 2014 velmi málo členů. Ovšem v září roku 2015 zesílila a nabrala spoustu nových tváří. V této době dostává i nové jméno, Surikaty, protože už to není jen dívči družina, ale i chlapecká. Od té doby ji vede Ádry společně s novou mladou rádkyní Heliovkou (Adéla Blovská). Změna vedení družiny opět přichází v roce 2017, kdy Ádry bohužel více studuje a nemá tolik času na vedení, proto se družiny ujímá Gábi (Petr Maršálek).

Od září 2018 se družiny Surikaty ujímá nové mladé a zkušené vedení. Rádci družiny jsou Heliovka (Adéla blovská) a Oli (Oliver Švec)

Chceš i ty skákat z dobrodružství na dobrodružství, tak zvedni hlavu, přímo hleď a přijď za námi.

Každý úterý od 16: 30 do 18:00.

Těší se na tebe Gábi

Pokřik družiny zní:

Ať je teplo nebo zima u surikat je to prima. Hlavu vzhůru, přímo hleď, přeskočíme každou zeď.

Členové družiny:

Družina je určena pro dívky a chlapce od 1. do 4. třídy a nyní má 13 členů.

Surikaty - družinové foto