4.3.2016

Kapři

Družina Kapři, vznikla v září roku 2015, kdy ji díky velkému zájmu dětí o skauting v Pohořelicích založili Pádlo (Jan Kříž) a Gábi (Petr Maršálek). V roce 2016 ji vedl Pádlo společně s Gábim a Pavlem a od září roku 2017 Pádlo společně s Olim (Oliver Švec). V roce 2018 se celá družina stala skauty a skautkami. Od září 2018 ji stále vede Pádlo s novým podrádce Hrochym (Jan Effenberger).

Oba spolu pro děti vytváří pestrý, zábavný a naučný program, který si jen tak někdo někde nezkusí.

Pokud i ty chceš plavat v moři her, zábavy a kamarádů, neváhej a přijď za námi na schůzku.

Každé pondělí od 16:30 do 18:30.

 

Pokřik družiny zní:

Kapři, kapři, kapříci, to jsou dobří skautíci. Hezky si hrajou, hezky si plavou, smutek náš, jde vždycky stranou!

Členové družiny:

Družina Kapři je určena pro chlapce a dívky od 5. do 9. třídy a nyní má celkem 12 členů.

Kapři