17.2.2018

Jeleni

V září roku 2017 vznikla nová družina pro skauty (děti 5. – 9. třída), která rozdělila družinu Sokolů na mladší a starší. Jeleni sdružují mladší skauty (5. – 6. třída). Vedení družiny se chopila vůdkyně oddílu Terka (Tereza Černá). Od září 2018 družina pokračuje dál ve své činnosti i s novými členy a novým vedením, kterého se chopil nový vůdce oddílu Gábi (Petr Maršálek) a mladý podrádce Mauglí (Ondřej Hlavinka). Od září 2019 pokračuje ve vedení družiny Mauglí a k němu se přidává Piko (Matěj Třasák).

schůzky:
každou středu od 17:00 do 19:00 

pokřik družiny zní:
Co je skautů poselství? Čest, pravda a přátelství.
Jsme Jeleni ve dne v noci, dobré mravy máme v srdci!

V současné chvíli družina čítá 11 členů.